காதல்

கவிதை/Poem/Gedicht

சிறகடிக்கும் ஒரு ஓரப் பார்வை
மெல்லிய தீண்டல்கள்
ஒளித்து மறைத்துப் படிக்கும் கடிதங்கள்
எதுவுமே பேசாமல்
முகம் பார்த்தபடி மணிக் கணக்கில்...

இப்படி எதுவுமே இன்றி
அதென்ன
மண்ணாங்கட்டிக் காதல்
இன்டர்நெட்டில்...!

Drucken

Related Articles

இன்டர்நெட் காதல்

முதுமை

சாவோடிவை போகும்!

நிலுவை

தத்துவம்

இலவு காத்த கிளியாக....!

எம்மவர் மட்டும் எங்கே...?

ஓ... இதுதான் காதலா !

வயல் வெளி

கேணல் கிட்டு