தென்பாண்டிச் சீமையிலே தேரோடும் வீதியிலே மான் போல வந்தவரை யார் அடித்தாரோ…

Home Zugriffe: 3988


தென்பாண்டிச் சீமையிலே தேரோடும் வீதியிலே மான் போல வந்தவரை யார் அடித்தாரோ…
படம் போல இன்னும் மனதுள் பதிந்து போயிருக்கும் காட்சிகளை நினைந்து நினைந்து கலங்கும் ஒரு தாயின் நினைவு. வெங்கடேஸ், எனது மகன் மொறிஸின் அருமைத் தோழன். கடற்புலி மேஜர் பாமாவின் அண்ணன். எனக்கு அவன் அன்பு மகன். read more

Drucken

Related Articles

நினைவழியா நாட்கள் (மொறிஸ்)

பெருநினைவின் சிறு துளிகள்

நெஞ்சிற்குள் உறைந்திருக்கும் பனிமலை!

காஸ்ரோ

`மே´ மாதம்

நானும் காத்திருக்கிறேன்